Retourneren

Het kan zijn dat je een product wilt retourneren, bijvoorbeeld wanneer je niet geheel tevreden bent over één van de geleverde producten. In dat geval kun je contact opnemen met onze klantenservice. Wij hanteren enkele voorwaarden waar een retourzending aan moet voldoen. Lees daarom de informatie op deze pagina zorgvuldig door wanneer je besluit contact met ons op te nemen. 

Je hebt een dag na de ontvangst van de bestelling 15 dagen bedenktijd om aan te geven dat je van de koop afziet. Je kan hiervoor gebruik maken van het modeformulier voor herroeping, maar je bent hiertoe niet verplicht. Na deze melding heb je nog 14 dagen om het product terug te sturen. Zodra deze retour termijn is vervallen, kun je producten in principe niet meer retourneren.
Zorg er wel voor dat het geretourneerde product/de producten in een stevige envelop wordt geretourneerd (indien mogelijk in de originele verpakking.) Wees dus voorzichtig met het uitpakken van jouw bestelling, zodat je de originele verpakking kunt hergebruiken. Als een product is gebruikt of beschadigd, dan kunnen wij kosten in rekening brengen voor de waardevermindering.

Houd rekening met de volgende voorwaarden:

  • Bij bepaalde goederen kan om hygiënische redenen het herroepingsrecht worden uitgesloten.
  • Alle meegezonden handleidingen dienen te worden gevoegd bij de retourzending.
  • Producten waarvan de verzegeling verbroken is zijn uitgezonderd van dit herroepingsrecht.

Indien je bestelling beschadigd of niet compleet is, neem dan altijd contact op met ons. Wij zullen samen het probleem bespreken helpen het probleem snel op te lossen.

Verwerking retourzending:

Wanneer wij de retourzending ontvangen, wordt deze in behandeling genomen. Zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding wordt het volledige aankoopbedrag, inclusief eventuele (standaard) verzendkosten voor de heenzending teruggestort. Indien je een vervangend product wilt ontvangen, zullen wij dit samen met je afstemmen.

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan: [ naam ondernemer]
[ geografisch adres ondernemer]
[ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]
[ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer]

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*
de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,
herroep/herroepen*

Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

[Naam consumenten(en)]

[Adres consument(en)]

[Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.